Oprichting

Speeltuin "Middelweg " is in 1948 onder andere opgericht door: A. de Jong, C. Huisman, G. de Kraaij en fam. Klootwijk. Met steun van lokale bedrijven werd een aantal schommels, wippen, ringen, klimrekken en een zandbak geplaatst achter de Klipperstraat bij de voetbalvelden.

Annie van de Beek kwam oppassen voor fl 10, - per week.

In 1953 werd door de vereniging een stuk grond voor een symbolisch bedrag van 1 gulden per jaar gehuurd van woningbouwvereniging Beter Wonen achter de Rom Krayenhoffstraat en zo ontstond op deze plek de speeltuin.

In 1954 werd de grote glijbaan geplaatst, waar nu alleen het glijgedeelte van over is.

Het bestuur veranderd regelmatig van samenstelling tot dat in 1971 de speeltuin in zwaar weer kwam. Het bestuur belegde een opheffingsvergadering in café Bram Janse; daar kwam een aantal mensen op af en werd besloten om toch door te gaan. Een nieuw bestuur werd opgericht en dat zag er als volg uit: Voorzitter W. Alderliesten, secretaris G. Verkerk, penningmeester P. Simons, leden G. van Hal, en K. Noorlander, met nieuw elan werd de speeltuin vervolgens opgeknapt.

Nadat Wim Alderliesten na 20 jaar als voorzitter stopte werd Piet Simons gekozen als voorzitter en ging met een aantal nieuwe bestuursleden aan de slag en heeft van speeltuin "Middelweg" gemaakt tot wat het nu is, een mooie speeltuin met een vereniging met heel veel activiteiten.

Van 1948 tot heden wordt de speeltuin draaiende gehouden door vrijwilligers zonder enige vorm van subsidie.