Hier vindt u de speelregels van de speeltuin.

Speelregels:

In de speeltuin houden we rekening met elkaar, schelden, slaan,schoppen en pesten doen we niet !                                    

Het discrimineren op grond van ras, sekse, geloof handicap is niet toegestaan. Iedere bezoeker wordt geacht zich te houden aan de algemeen gebruikelijke fatsoen-gedrag en omgangsnormen.

In de speeltuin mogen geen huisdieren !                                                                                                                                        

Afval gooien we in de afvalbakken !                                                                                                                                                

Onze speeltuin en clubgebouw is geheel rookvrij !                                                                                                                        

Opruimen doen we met elkaar, 5 minuten voor sluitingstijd zal de bel klinken en dan gaan we met elkaar opruimen !

De toezichthouders en / of bestuur van de speeltuin zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens het verblijf is ontstaan, of verlies dan wel diefstal van meegebrachte spullen !                                                                                                                  

Aanwijzingen van de toezichthouders moeten worden opgevolgd, zij zijn bevoegd om corrigerend op te treden en als het nodig is iemand uit de tuin te sturen.

Toezichthouders en bestuursleden zijn ten alle tijde bevoegd om een bezoeker naar zijn naam en adres te vragen. De bezoeker is hierop verplicht de correcte gegevens te verstrekken.

Ieder kind is vrij in het gebruik van de speeltoestellen, echter voor enkele toestellen zijn leeftijdsgrenzen aangegeven, graag hier aan houden !

Bij gebruik van het luchtkussen graag de schoenen op de schoenen plank zetten !

Bij regen is de speeltuin gesloten !                                                                                                                                                  

Boven de 30 graden zal de speeltuin gesloten zijn.

Het bestuur.