Speeltuin "Middelweg  " is opgericht in 1948 ondermeer door: A. de Jong, C. Huisman, G. de Kraaij en fam Klootwijk,  Met steun van plaatselijke bedrijven werden een aantal schommels, wippen, ringen, klimrekken en een zandbak geplaatst achter de Klipperstraat bij de voetbalvelden.

Ook werd er een oppas aangesteld mej, Annie van de Beek paste voor fl 10, - een week lang op.

In 1953 werd  door de vereniging een stuk grond voor een symbolisch bedrag van 1 gulden per jaar gehuurd van de woningbouw vereniging Beter Wonen achter de Rom Krayenhoffstraat en verplaatste de speeltuin , op deze plaats is nu nog steeds de speeltuin.

In 1954 werd de grote glijbaan geplaatst, waar nu  alleen nog het glij gedeelte van over is.

Het bestuur veranderde regelmatig van samenstelling tot dat in 1971 de speeltuin in zwaar weer terecht kwam en het bestuur besloot een opheffingsvergadering te beleggen in cafe Bram Jansen, gelukkig kwamen daar een aantal mensen op af en werd besloten door te gaan, een nieuw bestuur werd gevormd , het zag er als volg uit: Voorzitter W. Alderliesten, secretaris G.Verkerk, penningmeester P. Simons, en Leden G. van Hal, en K. Noorlander, met nieuw elan werd de speeltuin opgeknapt en verbetert

Nadat Wim Alderliesten na 20 jaar als voorzitter stopte Werd Piet Simons gekozen als voorzitter en ging met een aantal nieuwe bestuursleden aan de slag en maakte van de speeltuin "Middelweg"  wat het nu is, een mooie speeltuin en een vereniging met heel veel activiteiten.